10 LAT MINĘŁO

Tematyka konkursowa

2009 Niedostrzegalne piękno miasta
2010 Śląskość Zabrza i jego mieszkańców
2011 Pozytywna energia Zabrza
2012 Jubileusz
2013 Życie miasta
2014 Kulturalni w Europie
2015 Światłem malowane
2016 Muzyka miasta
2017 Industrialnie
2018 Wystawa jubileuszowa

Skład jury konkursowego w latach 2009–2017:

Witold Berus
Tomasz Biderman
Ireneusz Borowski
Marcin Budziński
Tomasz Cichowski
Diana Diczew
Katarzyna Flak
Arkadiusz Gola
Dawid Korzekwa
Grzegorz Kuciera
Piotr Muschalik
Marian Oslislo
Michał Szalast
Kazimierz Szołtysek
Dariusz Walerjański

Katalogi

Galeria Laureatów 2009-2017