KREATYWNE ZABRZE 2023

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

XV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Kreatywne Zabrze”


2023
Organizatorem „Kreatywnego Zabrza” jest Miejski Ośrodek Kultury. Konkurs tworzony jest od 2009 roku przy współpracy z Miastem Zabrze oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Fotografowie zgłaszają swoje prace w dwóch kategoriach: I – Miasto Zabrze oraz II – Open. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Kończy się on wernisażem obejmującym wyłonienie
i uhonorowanie laureatów atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (w tym możliwość wykonania sesji zdjęciowej w przestrzeniach Muzeum Górnictwa Węglowego) oraz m.in. zamieszczeniem pracy
w pokonkursowym albumie oraz prezentacją nadesłanych zdjęć w Galerii MOK.

Konkurs gromadzi coraz większą liczbę miłośników fotografii. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 3000 pasjonatów tego medium. W każdym roku pod ocenę profesjonalnego Jury zostaje poddanych kilkaset prac uczestników z całego kraju. Na przestrzeni lat w skład Jury wchodzili m.in. artyści, fotografowie, kadra akademicka czy przedstawiciele świata kultury.

Rokrocznie konkurs przyjmuje hasło przewodnie. Dotychczas były to:
2009 – Niedostrzegalne piękno miasta,
2010 – Śląskość Zabrza i jego mieszkańców,
2011 – Pozytywna energia Zabrza,
2012 – Jubileusz,
2013 – Życie miasta,
2014 – Kulturalni w Europie,
2015 – Światłem malowane,
2016 – Muzyka miasta,
2017 – Industrialnie,
2018 – Wystawa jubileuszowa,
2019 – Black & White,
2020 – Moment,
2021 – Radość,
2022 – Sto.

Celem Konkursu jest inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, zapoznanie się z jej historią oraz różnymi zagadnieniami, a także propagowanie tej dziedziny sztuki, jako formy artystycznego wyrazu. Fotografia jest jednym z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej oraz aktywną formy spędzania wolnego czasu. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja twórczości uczestników szerszej publiczności oraz zachęcenie młodszych uczestników do podjęcia nauki na kierunkach artystycznych. Istotną wartością jest również wyeksponowanie walorów Miasta Zabrze, Polski, Europy i świata, w tym zainteresowanie relacjami międzyludzkimi, dziedzictwem kulturowym, walorami architektoniczno-urbanistycznymi, naturalnymi oraz wydarzeniami kulturalno-społecznymi.