Laureaci

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU

Jury Konkursu w składzie:
PIOTR MUSCHALIK – przewodniczący jury
IRENEUSZ BOROWSKI
KATARZYNA FLAK
KRZYSZTOF GOŁUCH
ROBERT HOŚCIŁO
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC
DARIUSZ WALERJAŃSKI

na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2022 r. oceniło nadesłane na konkurs prace i postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

Kategoria I
MIASTO ZABRZE:

Nagroda główna:

WITOLD BŁACHOWICZ za pracę „1 na 100”

 

Wyróżnienia:

IRENEUSZ KAŹMIERCZAK za pracę „Kościół św. Józefa”
PRZEMYSŁAW NEUMANN za pracę „Wieża malowana światłem 2”
KATARZYNA RYCHŁY za pracę „100 lat”
HALINA SOKÓŁ za pracę „Razem”

 

Kategoria II
OPEN:

Nagroda główna

URSZULA SOBIESZEK za pracę „Obserwator”

 

Wyróżnienia:

ANGELIKA CIEŚLAK za pracę „Światłocień”
NATALIA KALINOWSKA za pracę „Moje miaSTO”
MARIUSZ KUBERCZYK za pracę „100 procent dobrej zabawy”
OLIWIA PROCHOWSKA za pracę „Pośrodku ciemności”
MICHAŁ SZARKOWICZ za pracę „Słoneczny Pałac”
DOROTA WOLNIEWICZ za pracę „Decyzja”

 Kategoria I
MIASTO ZABRZE:


Kategoria II
OPEN:

 


Katalog

 

img
2022
(pobierz plik .pdf)