Laureaci

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU

Jury Konkursu w składzie:
Arkadiusz Gola – przewodniczący jury,
Ireneusz Borowski
Katarzyna Flak
Robert Hościło
Arkadiusz Ławrywianiec
Anna Sielska
Dariusz Walerjański

na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2021 r. oceniło nadesłane na konkurs prace i postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

Kategoria I
MIASTO ZABRZE:

Nagroda główna:

MAGDALENA JABŁOŃSKA-ČIČIĆ za pracę „My”

 

Wyróżnienia:

MAJA BOGACZ za pracę „Zabawa”
JULIA JASTRZĘBSKA za pracę „Moment”
JOANNA WĄTOR za pracę „Na Zaborzu”

 

Kategoria II
OPEN:

Nagroda główna

ALICJA WIDZ za pracę „Babcia”

 

Wyróżnienie specjalne:

PATRYCJA PUDA za pracę „Dziecięcy śmiech”

 

Wyróżnienia:

ROBERT BUJAK za pracę „Joy”
WIKTORIA DRZYZGA za pracę „Do gwiazd”
BARBARA GARUS za pracę „Radość 2”
KATARZYNA GRITZMANN za pracę „Deszczowa dziewczyna”
ŁUKASZ PAJOR za pracę „Gra”
URSZULA SOBIESZEK za pracę „Leć wysoko”

 Kategoria I
MIASTO ZABRZE:

 Kategoria II
OPEN:

 


Katalog

img
(pobierz plik .pdf)