Nagrody

 • Publikacja wybranych prac w pokonkursowym, pamiątkowym katalogu

  logo


 • Wystawa prac w Galerii MOK

  logo


 • Fotograficzne nagrody rzeczowe

 • Przegląd fotograficznego portfolio

  ASP Katowice


 • Zestaw odbitek fotograficznych

  Vertis


 • Zaproszenie do industrialnych wnętrz Restauracji Szyb Maciej oraz monografia „Kopalnia Concordia i Szyb Maciej. Historia i zachowane dziedzictwo” wraz z dedykacją właściciela Zabytkowego Kompleksu Szyb Maciej Pana dra Zbigniewa Bareckiego”


 • Zaproszenie zwiedzanie Szybu Maciej dla dwóch osób oraz publikacja „Concordia, Ludwik, Pstrowski, Szyb Maciej w Zabrzu: nowe oblicza kopalni węgla kamiennego – nowa karta historii”

  logo


 • Sesja fotograficzna na trasie VIP w Kopalni Guido


 • Sesja fotograficzna na Trasie Turystycznej w Sztolni Królowa Luiza


 • Plener fotograficzny w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego na powierzchni