Nagrody

  • Publikacja wybranych prac w pokonkursowym, pamiątkowym katalogu

   logo


  • Wystawa prac w Galerii MOK

   logo


  • Fotograficzne nagrody rzeczowe

  • Kurs fotograficzny

   logo


  • Nagroda rzeczowa

    


  • Przegląd fotograficznego portfolio

   ASP Katowice


  • Zestaw odbitek fotograficznych

   Vertis


  • Zaproszenie do industrialnych wnętrz Restauracji Szyb Maciej oraz monografia „Kopalnia Concordia i Szyb Maciej. Historia i zachowane dziedzictwo” wraz z dedykacją właściciela Zabytkowego Kompleksu Szyb Maciej Pana dra Zbigniewa Bareckiego”


  • Zaproszenie zwiedzanie Szybu Maciej dla dwóch osób oraz publikacja „Concordia, Ludwik, Pstrowski, Szyb Maciej w Zabrzu: nowe oblicza kopalni węgla kamiennego – nowa karta historii”

   logo


  • Sesja fotograficzna na trasie VIP w Kopalni Guido


  • Sesja fotograficzna na Trasie Turystycznej w Sztolni Królowa Luiza


  • Plener fotograficzny w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego na powierzchni